Calendari escolar curs 2023/24 en la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha fet públic el calendari escolar, dates d’inici i finalització del curs escolar, així com, els dies i períodes festius durant el curs.

Les activitats escolars del curs acadèmic 2023-2024 s’iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenya ments cursats, en les dates següents:

 1. En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran l’11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
 2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran l’11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.
 3. En Formació Professional, grau bàsic, grau mitjà i grau superior, s’iniciaran l’11 de setembre de 2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.

Excepcionalment l’alumnat que curse Programes Formatius de Qualificació Bàsica, iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.
L’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic de segona oportunitat, iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.

 1. En Formació de Persones Adultes, començaran el 18 de setembre de 2023 i finalitzaran el 19 de juny de 2024.
 2. En ensenyaments artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments esportius de règim especial, començaran el 20 de setembre de 2023 i finalitzaran el 19 de juny de 2024.
 3. En ensenyaments d’Idiomes, començaran el 25 de setembre de2023 i finalitzaran el 21 de juny de 2024.

Els períodes de vacances d’aquest curs escolar seran els següents:

 1. Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener
  de 2024, tots dos inclusivament.
 2. Vacances de Pasqua: des del 28 de març al 8 d’abril de 2024, tots
  dos inclusivament.

Durant aquest curs escolar no seran lectius els dies festius següents:

9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, Festa de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció
19 de març, Dia de Sant Josep
1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors

Els ajuntaments, previ acord del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim de 3 dies festius,

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor introduce tus comentarios
Por favor, introduce tu nombre aqui