La Federació comunica les quotes de renovació per a jugadors juvenils i aficionats

Partido Ribarroja B - Cracks B juveniles
Partit Riba-roja B - Esquerdes juvenils B

La Federació ha emitido a los clubs la siguiente carta de cara a la próxima temporada:

Es posa en coneixement, als clubs afiliats a aquesta Territorial, las normas de obligado cumplimiento que han de observar para la RENOVACIÓN DE LICENCIAS, de futbolistes que, per raó de la seva edat no canviïn de categoria iCONTINÚEN EN EL MISMO CLUB DE LA TEMPORADA ANTERIOR, així com la quota que haurà de ser abonada per jugador, per als diferents tipus de llicències, les quals es detallen a continuació:

CUOTAS RENOVACIÓN

TIPO LICENCIA EUROS

AFICIONADO A/FA/AS/ASF 2,50
JUVENIL J/FJ/JS/JSF 2,50

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA TRAMITACIÓN DE LAS RENOVACIONES:

• Las licencias de futbolistas AFICIONADOS y JUVENILES que correspondan, en el seu cas, per a la segona o tercera temporada del seu compromís en el club de què es tracti, s' hauran de tramitar a través delSISTEMA FÉNIX, DES DEL 4 AGOSTO HASTA EL 20 D'AGOST propers, a través de la pestaña “RENOVACIONES” y habiendo cumplido los requisitos previos reglamentarios, a més de tenir la Revisió Mèdica en vigor i previ pagament de la mutualitat.

• En competiciones nacionales, las licencias que sean susceptibles de renovación y cambien de equipo dentro del mismo club, deberán adjuntar además un documento suscrito entre el club y jugador donde éste de su conformidad a dicho cambio de equipo. El modelo del mencionado documento figura en la web de la F.F.C.V. en el apartado de impresos (Documento Renovación).

• No es podran exigir drets de retenció, formació o qualsevol altre tipus de compensació econòmica pels esportistes menors de 10 anys. 16 anys (és a dir, los que cumplan dicha edad a partir del 1 de juliol de la temporada en curs) entre entitats radicades a la Comunitat Valenciana (Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, Capítol II, Article 15.3).

FUTBOL SALA: Las mismas normas y consecuencias son de aplicación para la modalidad de Fútbol Sala.

València, 22 de juliol de 2.020

Documento PDF

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau introdueix els teus comentaris
Per favor, introdueix el teu nom aquí