I Curs de Coordinador de futbol i futbol sala, amb places limitades

ElI Curso de Coordinador de fútbol del Comité Tècnic d’Entrenadors y la Escola d’Entrenadores de la FFCV tindrà places limitades.

El curs es desenvoluparà de manera online de l' 19 d'octubre fins al 18 de desembre (dos mesos) i s'oferiran 40 places.

Aquest curs habilitarà per obtenir la llicència de Coordinador de futbol i futbol sala. Es podrà alternar la llicència d'entrenador i coordinador en un mateix club.

inscripcions

El període d'inscripció serà de l'21 de setembre a l' 16 d'octubre i el curs tindrà un preu de 225 €.

Per poder matricular-se al curs de Coordinador s'haurà d'estar en possessió d'un curs federatiu.

Les inscripcions es realitzaran al web ffcv.es

Contingut de el curs

El curs tindrà per a l'alumne / a una càrrega lectiva de60 hores desglossades en4 mòduls de 12 hores més unprojecte final.

El curs d'dividirà en 5 blocs:

  1. Mòdul legal.
  2. Mòdul de Gestió, organzación i markeing.
  3. Mòdul d'Optimització personal i gestió de l'entorn.
  4. mòdul esportiu.
  5. projecte final.

El curs es avaluaràamb la superació d'unexamen tipus test en cada mòdul i la presentació i aprovació d'un projecte final proposat pel claustre, i adaptat a un club adscrit a laFFCV.

Tota la formació es realitzarà en línia a través de la plataforma educativa de la Escola d’Entrenadors, en la qual es podran adjuntar tots els recursos necessaris, així com videoconferències presencials i no presencials.

En atenció al que preveu la Disposició Addicional Vuitena de el Reial Decret
1363/2007, la Reial Federació Espanyola de Futbol manifesta que tota la formaicón descrita en els apartats anteriors té un reconeixement únic i exclusiu de la UEFA (en el marc de la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques) amb totes les conseqüències que a nivell de participació en competicions oficials reconegudes per la FIFA i la UEFA i de mobilitat internacional comporta formar part d'aquestes estructures com a membre de les mateixes.

En aquest sentit cal assenyalar que la UEFA i la FIFA només reconeixen a la RFEF com l'únic ens competent a Espanya per realitzar aquestes formacions sense que cap ens no adscrit o reconegut per la RFEF pugui oferir aquests Diplomes i Llicències amb la validesa a nivell internacional que preveu la Convenció de la UEFA sobre Titulacions Tècniques.

En compliment de la disposició addicional vuitena apartat 4 de el Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, s'informa que els estudis que s'imparteixen i dels diplomes o certificats que s'expedeixen no tenen el caràcter d'oficial.


DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau introdueix els teus comentaris
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí